Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

W ho?dzie bohaterom TON                                          W ho?dzie bohaterom TON

Ju? po raz dziewi?ty spotkali?my si? przed warszawskim pomnikiem nauczycieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, by kwiatami i ogniami pami?ci odda? cze?? cywilnym bohaterom II wojny i okupacji.

    

  

Setki uczestników - dzieci, m?odzie?y nauczycieli, zwi?zkowców, zaproszonych go?ci, by?o tego dnia uczestnikami pe?nej ciep?a i wznios?ych uczu? uroczysto?ci.

 

Byli w?ród nas oni - Nauczyciele TON.Pi?kne przedstawienie przygotowane przez zespó? "Paradoks-u", Harcerskiego Teatru Chor?gwi ZHP Praga-Po?udnie, przypomnia?o atmosfer? tamtych dni.Liczna grupa m?odzie warszawskich szkó? mia?a swoje dodatkowe ?wi?to - og?oszono zwyci?zców konkursu historycznego dla m?odzie?y sto?ecznych szkó?.

 

A potem przy d?wi?kach werbli sk?adali?my wie?ce i zapalali tradycyjne ognie pami?ci.

     

    

    

 

   
Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK