Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Pomó?my Joli Bielec!


-To by? huk,b?ysk, p?omie? i w jednej chwili nasze mieszkanie sta?o w ogniu.Do dzi? nie mog? uwierzy?, ?e g?upia petarda zabra?a mi dorobek tylu lat pracy - mówi Jolanta Bielec nauczycielka z warszawskiego Mokotowa. To jej dom sp?on?? w sylwestrow? noc. Policja nadal prowadzi dochodzenie, czy by? to tylko wypadek, czy jednak kto? z?o?liwie wystrzeli? p?on?c? petard? w jej okna na parterze.

Pierwsze ruszy?y z pomoc? Joli dziewczyny z mokotowskiego Oddzia?u ZNP. Urszula Wo?niak, prezeska, uruchomi?a subkonto bankowe, a oddzia? zwróci? si? do wszystkich zwi?zkowców i nauczycieli o wsparcie kole?anki w jej nieszcz??ciu.

- Tam spali?o si? dos?ownie wszystko, ta rodzina nie ma na czym, ani pod czym spa?!- mówi Ula Wo?niak.

Dzisiaj kole?anka Jola Bielec odbudowuje swój dom na nowo. Pomó?my jej! Potrzeba wszystkiego,
od mebli pocz?wszy a na garnkach sko?czywszy.

Pomoc koordynuje Urszula Wo?niak, prezeska Zarz?du Oddzia?u ZNP Mokotów - Wilanów - Ursynów (Warszawa, ul. Ody?ca 57, pok. nr 15, telefon (22) 844-93-32). Pieni?dze mo?na wp?aca? na konto
Mazowieckiego Okr?gu ZNP numer konta: Pekao SA O/ Warszawa 25 1240 6247 1111 0000 4977 1893  z dopiskiem "pomoc dla Jolanty Bielec". .


Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK