Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

?egnamy Ci? Prezesie Kazimierzu

Zaskoczy?e? nas wielce! Zw?aszcza, ?e pami?tamy z jak wielk? wol? i energi? walczy?e? ze s?abo?ciami cia?a, tym bardziej, ?e przecie? cieszylismy si? razem z Tob? widz?c Ci? na korytarzch naszego zwiazkowego gmachu. Z trudem i o lasce, ale przcie? by?e? z nami.

 

I nagle Ci? Kaziu nie ma...  ?al, jak?e wielki ?al!

 

 Wielu z nas pami?ta Ciebie z tamtych gor?cych dni roku osiemdziesi?tego, kiedy wa?y?y si? losy jednolitego ZNP. Tobie w?a?nie – wówczas delegatowi z Wybrze?a , Zjazd Zwi?zku przekaza?  obowi?zek  odbudowy i obrony naszej organizacji. Niektórzy pami?taj? tak?e, jak w noce grudnia 1981 roku z latark? w d?oni chroni?e? gmach ZNP przed niekoniecznie proszonymi, ale za to umundurowanymi go??mi.

 

Potem by? czas kolejnej odbudowy i to zarówno ZNP jak te? ogólnokrajowej reprezentacji ruchu zwi?zkowego. By?e? na czele tego ruchu, broni?c idei wspólnych interesów ludzi pracy najemnej, bez politycznych podzia?ów i rozdrobnienia na oddzielne reprezentacje zawodowe. To dzi?ki takim dzia?aniom konstytucja zawodu nauczycielskiego – Karta Nauczyciela – przez wiele lat by?a gwarantem dla setek tysi?cy pedagogów. A nasza organizacja umocni?a znaczenie w polskim ruchu zwi?zkowym.

 

Polonista. Nauczyciel. Zwi?zkowiec. Prezes. W ka?dym z tych s?ów jest cz?stka Ciebie Kolego Kazimierzu. I ka?dej z nich b?dzie nam dzi? brak.

 

?egnaj Kolego Prezesie. ?egnaj Kazimierzu. Zostaniesz na zawsze w naszej pami?ci.

 

                                                                          Mazowiecki ZNPWstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK