Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Uchwa?a Zarz?du G?ównego Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego z 23 maja 2007 r.
Zarz?d G?ówny Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego, obraduj?cy w Warszawie 23 maja 2007r., po zapoznaniu si? z przebiegiem rozmów z premierem Jaros?awem Kaczy?skim i wicepremierem, ministrem edukacji Romanem Giertychem, oczekuj?c na konkretne rozwi?zanie problemów sformu?owanych w postulatach ZNP, postanawia:

• podtrzyma? decyzj? ZG ZNP z 15 maja 2007r.

o przeprowadzeniu w dniu 29 maja 2007r.

dwugodzinnego strajku ostrzegawczego

(w czasie dwóch pierwszych godzin pracy szkó?

i placówek o?wiatowo-wychowawczych),

• po przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego

utrzyma? pogotowie strajkowe.

Ponadto ZG ZNP uzale?nia dalsze dzia?ania protestacyjne od wyników rozmów z rz?dem.


Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK