Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Jubileusz w Muzeum


 

Wraz z uczniami, nauczycielami i rodzicami jubileusz 55-lecia tej muranowskiej  szko?y ?wi?towa?y delegacje szkó?  z Cz?stochowy, Z?bek i ?wiecienia, nosz?cych to samo imi? Ma?ego Powsta?ca.

 

Anna Walczak, dyrektor szko?y Szko?y Podstawowej nr 32 imienia Ma?ego Powsta?ca - aby dzie? taki jak ten, sta? si? trwa?ym ?ladem odci?ni?tym w sercach naszych uczniów ...


  

      

Pani Jolanta Kolczy?ska, pseudonim powsta?czy "Klara" i pan Andrzej Rumianek, pseudonim "Tygrys", rodzice chrzestni szko?y, byli honorowymi go??mi tego spotkania.       


Pan Olgierd ?ukaszewicz prowadzi? cz??? poetycko-muzyczn?.Mo?na by?o wr?cz odnie?? wra?enie, ?e w tym dniu obecni s? tak?e ci m?odzi powsta?cy spogl?daj?cy
z fotografii okalaj?cych kamienn? posadzk?. I tak oto  wszystkich po??czy? nastrój chwili, klimat zadumy, pami?? pokole?...
                          


Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK