Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Uchwa?a ZG ZNP z 15 maja 2007 r. w sprawie zorganizowania 29 maja 2007 r. 2-godzinnego strajku ostrzegawczego

 Zarz?d G?ówny Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego, obraduj?cy na nadzwyczajnym posiedzeniu z udzia?em prezesów ogniw ZNP, po wys?uchaniu stanowiska zaprezentowanego przez wicepremiera, Ministra Edukacji Narodowej Romana Giertycha, postanawia:

• utrzyma? pogotowie strajkowe

• podtrzyma? wol? prowadzenia negocjacji z rz?dem w celu rozwi?zania problemów polskiej edukacji

• w przypadku niezrealizowania postulatów Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego i braku konkretnych decyzji ze strony rz?du – przeprowadzi? w dniu 29 maja 2007 r. 2-godzinny strajk ostrzegawczy (w czasie dwóch pierwszych godzin pracy szkó? i placówek o?wiatowo-wychowawczych)

• zobowi?za? ogniwa organizacyjne ZNP do podj?cia decyzji o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego

• w zale?no?ci od wyniku rozmów, Zarz?d G?ówny ZNP podejmie decyzje o dalszych formach dzia?ania

/-/ S?awomir Broniarz

 Prezes Zwi?zku Nauczycielstwa PolskiegoWstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK