Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Je?li zamykaj? twoj? szko??...


Samorz?d zamierza zliwkidowa? twoj? szko??, w której pracujesz? Albo chce j? przekaza? fundacji b?d? stowarzyszeniu, a Ty boisz sie ?e stracisz mo?liwo?? pracy na dotychczasowych zasadach? Je?li tak, to zg?o? sie po pomoc do Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego. W?a?nie przeszkolili?my prawie 70 osób z ca?ej Polski, które b?d? odpowiedzialne za monitorowanie dzia?a? samorz?dów zwi?zanych z likwidacj? szkó?.

Zobacz, do kogo w Twoim województwie mo?esz zg?osi? si? po pomoc:
Tomasz Korczak 607 636 913
Ludwik Kie?czewski 694 749 849
Micha? Raczy?ski 608 434 871Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK