Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Podzi?kowania

Drogie Kole?anki

Drodzy Koledzy

Nauczyciele i niepedagogiczni pracownicy mazowieckiej o?wiaty

Zarz?d Okr?gu Mazowieckiego Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego gor?co dzi?kuje Wam za tak jednoznaczne wsparcie akcji protestacyjnej i udzia? w strajku ostrzegawczym ZNP. W jego dwóch godzinach byli?my razem, by ponad podzia?ami partyjnymi powiedzie? – do?? lekce-wa?enia edukacji narodowej i jej ludzi.

29 maja 2007 roku pokazali?my nasz? wol? walki o to, by sloganami o „ powadze powo?ania” nikt znów nie wywiód? o?wiaty w pole obietnic na „wieczne nigdy”! To wspólne do?wiadcze-nie niezwykle cenne cho?by dlatego, ?e uczynione tak?e w imieniu tych, którzy nie stan?li z nami w jednym szeregu.

Nie ukrywamy bowiem, ?e przyj?te przez niektóre zespo?y postawy biernych widzów oraz forsowane przez ich dyrektorów opinie o „wy?szo?ci misji nad protestem” budz? zdziwienie. Miniony strajk ostrzegawczy, to przecie? obrona misji szko?y i nauczyciela przed skutkami pseudo-pragmatycznej taktyki wszystkich dotychczasowych koalicji! I dlatego tym bardziej chcemy podzi?kowa? tym kole?ankom i kolegom z innych organizacji, którzy w godzinach strajku byli z ZNP.

Jerzy Wi?niewski

Prezes Okr?gu MazowieckiegoWstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK