Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Na Dzie? Nauczyciela

Wczoraj min??a kolejna-234 rocznica powo?ania Komisji Edukacji Narodowej. Zarazem by?a to 35 rocznica ustanowienia Dnia Nauczyciela-?wi?ta polskich nauczycieli. Nie zauwa?y?em, aby którakolwiek z telewizji, którykolwiek z polityków z pietyzmem odnotowali te fakty. I to pomimo, ?e w telewizyjnych reklamówkach wyborczych ka?de z ugrupowa? walcz?cych o nasze g?osy nieustanne mówi wiele o znaczeniu edukacji i randze nauczycieli.

Pozwólcie zatem Kole?anki i Koledzy, ?e w tych dniach b?d? ?yczy? Wam i sobie przede wszystkim lepszej pami?ci u polityków i ludzi w?adzy. Aby obejmuj?c urz?dy jutro, nie zapomnieli, co dzi? nam obiecali. Bo zapewnienia o obronie ma?ych wiejskich szkó?, o mniej liczebnych klasach, o wspieraniu szko?y publicznej s?yszymy co cztery lata i pora najwy?sza przej?? od s?ów do czynów!

Dlatego ?ycz? nam wszystkim jeszcze troch? wytrwa?o?ci, by?my zobaczyli kto i jak dotrzymuje s?owa. Bo pó?niej by? mo?e trzeba b?dzie ?yczy? odwagi i konsekwencji. Cho? to akurat ?yczenia nie na to ?wi?to.

W tych ?wi?tecznych chwilach b?d?my jednak Kole?anki i Koledzy bardziej optymistyczni. Niech ka?dy nowy dzie? b?dzie pe?nym satysfakcji i spe?nienia w naszym najpi?kniejszym zawodzie – nauczyciela i wychowawcy. To zawsze jest najwa?niejsze!

Jerzy Wi?niewski

Prezes Okr?gu Mazowieckiego ZNPWstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK