Razem przeciw emerytalnym sztuczkom

Prawie 2000 związkowców z trzech central związkowych -OPZZ, NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych- manifestowało przed Sejmem (29.02.2012)  swój sprzeciw wobec projektu przedłużenia wieku emerytalnego do 67 roku życia. Wśród  nich nie zabrakło także nauczycieli i ZNP. Podczas tej kilkugodzinnej wystąpili z wyrazami solidarności także związkowcy  francuscy, hiszpańscy i europejskich central związkowych. Do manifestujących przyłączyli się posłowie lewicy, wyrażający poparcie dla protestu przeciw emerytalnym sztuczkom koalicji rządzącej. Było to pierwsze w tym roku takie wspólne wystąpienie w obronie ludzi pracy, i jak mówiono, znaczącym efektem rządzących będzie …. dalsze jednoczenie świata pracy i związków zawodowych w Polsce. 

Czytaj więcej...

Stop likwidacji szkół!

Pod tym hasłem odbyła się pikieta w Warszawie (27.02.2012) zorganizowana przez Porozumienie Oświatowe, nową organizację studentów Uniwersytetu Warszawskiego. W pikiecie uczestniczyli członkowie prezydium ZG ZNP oraz niektórych warszawskich oddziałów ZNP. "Walka o szkoły dopiero się zaczyna, proces likwidacji placówek oświatowych postępuje w całej Polsce, zablokować go może jedynie wyraźny sprzeciw społeczeństwa" - napisali w odezwie na pikietę jej organizatorzy. Podobne protesty oraganizowane będą także w Gdańsku, Poznaniu i Wałbrzychu.

Czytaj więcej...

Kolejny trudny rok

 Przyjęcie bilansu Zarządu Okręgu za rok ubiegły, budżetu na rok bieżący, planu pracy i szkoleń, to główne tematy lutowego (15.02.2012r.) posiedzenia członków zarządu Okręgu Mazowieckiego ZNP z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. W drugiej części tego spotkania wzięli udział prezesi oddziałów, a rozmawiano o zapowiedzianych  przez samorządy projektach zamykania i przekazywania placówek oświaty i wychowania.

 

Czytaj więcej...

Żegnaj Aniu...

W piątek, 23 grudnia, po długiej walce z chorobą odeszła od nas Anna Wójcik, nasza Koleżanka i serdeczna Przyjaciółka.

Pracowała z nami od wielu, wielu lat, a będąc doskonałym znawcą finansów została strażniczką mazowieckich finansów, a następnie ZG ZNP. Doradzała nam w trudnych sprawach gospodarczych, podpowiadała w najprostszych ludzkich kłopotach. Była z nami zawsze gdy Jej potrzebowaliśmy.

Tak bardzo będzie nam Jej brakowało

Żegnaj Aniu...

Tomasz Korczak

Prezes Okręgu Mazowieckiego ZNP

Członkowie Zarządu Okręgu

oraz przyjaciele z Mazowsza

Plan otwarty

Podsumowanie minionego i plan na rok przyszły,  to główne tematy grudniowego (14.12.2011) posiedzenia Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZNP. Odbyło się ono z udziałem prezesów mazowieckich Oddziałów ZNP oraz członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Gośćmi honorowymi były laureatki konkursu literackiego „W cieniu mazowieckich wierzb”, którego organizatorami był Zarząd Oddziału ZNP w Radomiu,  Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZNP oraz działający przy nim Literacki Klub Nauczycieli, zaś gościem specjalnym kolega Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP.
     

Czytaj więcej...

Copyright 2011 Wiadomości. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupon