Na 150 głosów w Siedlcach!

 

Już po raz kolejny chóry nauczycielskie Mazowsza spotkały się na śpiewaczym zjeździe zorganizowanym przez Okręg Mazowiecki ZNP.

IV Przegląd Nauczycielskich Chórów Mazowsza odbył się w Siedlcach (12.11.2011r.), a jego gospodarzem byl tutejszy oddział ZNP oraz władze tego

gościnnego miasta. Przypomnijmy, że przeglądy odbywają się co dwa lata, a tradycję takiego prezentowania artystycznego dorobku, połączonego ze śpiewaczą biesiadą mazowieckich przyjaciół muzyki, zainaugurował przegląd w Ostrołęce. W tym roku w siedleckim Centrum Kultury i Sztuki odbył się koncert na 150 głosów. Głównie nauczycielskich!

 

Chór Kameralny przy Oddziale ZNP w Mińsku Mazowieckim zdobył Puchar Prezesa siedleckiego Oddziału ZNP. Powstał w roku 2000, a w ciągu 11 lat istnienia przewinęły się przezeń 64 osoby. W jego repertuarze zebrało się ponad 120 różnych pieśni: od chóralnej klasyki poprzez utwory patriotyczne, sakralne, kolędy i pastorałki, pieśni ludowe i popularne, związane najczęściej z życiem Mińska Mazowieckiego, z tekstami miejscowych autorów i muzyką założyciela i dyrygenta chóru Stanisława Woźnicy.Chórzyści z Mińska zdobyli Puchar Prezesa Oddziału ZNP w Siedlcach.

 

Chór „Warszawianka", mieszany, czterogłosowy, liczący 30 członków, powstał przy ZG Z N P w 1999 roku. Oprócz klasyki zespół ma swym repertuarze pieśni patriotyczne, ludowe, religijne, a szczególne w nim miejsce mają utwory związane z Warszawą i Mazowszem. Koncertował w Studiu Polskiego Radia i w Studiu TVP. Nagrał też dwie płyty. Od lat chór uświetnia swymi koncertami inaugurację roku akademickiego w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP i innych uczelniach warszawskich. Chór zdobył Puchar Prezydenta Siedlec.

 

 

Mieszany chór Nauczycielski „Vivace" istnieje od 1988 roku i działa przy Klubie Nauczyciela w Sochaczewie. Chór występował na Litwie i w Anglii z koncertami dla Polonii, razem z chórem angielskim śpiewał w kościołach warszawskich Mszę Milenijną. Koncertował w Warszawie i innych miastach wojewódzkich. W roku 2011 chór licznymi koncertami uświetnił obchody roku chopinowskiego. Obecnie dyrygentem chóru jest pan Piotr Milczarek. Chórzyści z Sochaczewa zdobyli Puchar Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

 

 

Chór „ Festa Allegra” powstał w 2003 roku jako Ochotniczy Chór Pedagogiczny przy PSP nr 2 w Radomiu.Obecnie zespół skupia 25 pań z radomskich szkół. Założycielem, dyrygentem i autorem większości opracowań muzycznych jest pan Piotr Bąbolcwski, nauczyciel muzyki. O paniach można powiedzieć , że śpiewają „i do tańca i do różańca”, stąd w piątą rocznicę swoich narodzin zespół przemianował się na Chór „Festa Allegra" czyli wesoła zabawa. Chór działa pod patronatem Oddziału ZNP w Radomiu.W siedleckim przeglądzie zdobył Puchar Za Najlepsze Wykonanie Utworu Obowiązkowego.

 

Chór ZNP w Ostrołęce działa od czerwca 1999 roku, a kieruje nim pani Bożena arasimowicz-Pęza . Jest chórem mieszanym, liczącym 35 osób rekrutujących się z grona nauczycieli i sympatyków śpiewu chóralnego z Ostrołęki i okolic. W repertuarze ma utwory sakralne, pieśni ludowe i popularne, utwory wykonywane a cappella, i z akompaniamentem. W roku 2003 odbył tourne koncertowe w Niemczech, w 2009 zdobył wyróżnienie na II Europejskim Festiwalu Chórów Nauczycielskich, a w 2010 koncertował w mieście Preilii na Łotwie na zaproszenie Chóru Nauczycielskiego „Latgale".W siedleckim przeglądzie zdobył Puchar Prezesa Okręgu Mazowieckiego ZNP.

 

 

Chór „Melodia" ZNP Siedlce powstał we wrześniu 1999 roku, a dzisiaj śpiewają w nim 24 osoby. Członkowie chóru to wyłącznie studenci-Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Działalność chóru wspiera Zarząd Oddziału ZNP oraz Miejski Ośrodek Kultury. W ciągu l 1 lat działalności chór dal ponad 90 występów, z czego 12 wyjazdowych. W repertuarze ma pieśni popularne, ludowe, patriotyczne, okolicznościowe oraz kompozytorów polskich i obcych. Pieśni śpiewane są w języku polskim, rosyjskim, angielskim i esperanto. Za swoją działalność chór „Melodia" otrzymał w 2011 r. Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chór siedlecki zdobył Puchar Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach.

 

Copyright 2011 Na 150 głosów w Siedlcach!. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupon