Plan otwarty

Podsumowanie minionego i plan na rok przyszły,  to główne tematy grudniowego (14.12.2011) posiedzenia Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZNP. Odbyło się ono z udziałem prezesów mazowieckich Oddziałów ZNP oraz członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Gośćmi honorowymi były laureatki konkursu literackiego „W cieniu mazowieckich wierzb”, którego organizatorami był Zarząd Oddziału ZNP w Radomiu,  Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZNP oraz działający przy nim Literacki Klub Nauczycieli, zaś gościem specjalnym kolega Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP.
     


Tomasz Korczak, prezes ZOM, przypomniał, że mijający rok był czasem działania mazowieckiego ZNP w oparciu o zespoły skupione w swego rodzaju „workach” utworzonych wokół tradycyjnych centrów lokalnych, na przykład płockim, siedleckim itp. Istnienie każdego z nich ma swoje lokalne uzasadnienie i to w jego ramach  wymieniane są doświadczenia, rozwiązywane niektóre lokalne problemy. Ten model sprawdził się i w nowym roku będzie doskonalony, podkreślił prezes Korczak. Podobnie rozwijane będzie wsparcie prawne, zapoczątkowane szkoleniami prezesów, aby każdy członek ZNP stając w ogniu presji władzy lokalnej czuł wsparcie organizacji związkowej. Jeśli w mijającym roku dzięki inicjatywie kolegi Romana Jaguścika znaczącym tematem w pracy ZOM były kwestie Społecznej Inspekcji Pracy, tak w nowym roku wiodącym tematem będą sprawy funkcjonowania pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Co prawda plan pracy na nowy rok będzie kontynuacją tegorocznego, to przecież każdy członek ZNP będzie mógł zaproponować nowe formy i zadania, to jest plan otwarty aż do czasu zaakceptowania na przyszłym posiedzeniu ZOM, podkreślił Tomasz Korczak.

     W dyskusji powiedzieli:

Alina Nowacka - Jeśli bardzo pomocne było szkolenie prawne prezesów, to coraz bardziej potrzebne jest szkolenie dotyczące umiejętności czytania budżetów i dyskutowania o ich zmianach. My, w powiatach powinniśmy znać si na tym lepiej od naszych partnerów ze strony samorządowej.  A to choćby dlatego, że to, co zdołamy wywalczyć, zostanie na cały rok!

 

Elżbieta Borowiecka - Dobrze sprawdziła się zasada, że każdy członek prezydium  ma pod swoją opieką konkretny powiat, region. Z mojego doświadczenia wiem, że taka opieka jest silnym wsparciem, bo jest ktoś, do kogo mogę zadzwonić z prośbą o pomoc w każdej porze dnia. Wzmacniajmy tę formę pracy także w nowym roku.

 

Zofia Kapturowska - Borykamy się w powiatach z brakiem należytego wsparcia ze strony wojewody w walce z błędnymi decyzjami lokalnej władzy. Potrzeba częstszych spotkań z prawnikami wojewody. Podobnie wzmocnić powinniśmy współpracę z PIP, zwłaszcza w kwestii negocjowania regulaminów pracy.  Zwłaszcza, że nasi partnerzy samorządowi zbyt często stawiają się ponad prawem i przepisami.

Elżbieta Masiak - Nowy rok 2012 Komisja Europejska ogłosiła Rokiem Seniora, my uwzględniliśmy to w planie pracy Sekcji Emerytów i Rencistów, ale warto, by znalazło się to także w planie pracy całego Okręgu


Copyright 2011 Plan otwarty. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupon