Dialog czy nakaz, czyli gorąco o szkołach

 Z inicjatywy strony zwiazkowej, pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Oświaty mazowieckiej WKDS (6.03.2012) poświęcone zostało likwacji i przekształceniom szkół  na Mazowszu. Wzięli w nim udział samorządowcy, rodzice, nauczyciele zagrożonych likwidacją placówek oraz związkowcy z trzech central – FZZ, S i ZNP.

Likwidacja szkoły jest uciążliwa dla rodziców , ale najgorsze konsekwencje przynosi dzieciom, proszę abyśmy na to zwrócili najwięcej uwagi-  zwrócił się do uczestników tego spotkania Jerzy Wiśniewski, przewodniczący  Zespołu Oświaty.

 

Mazowieckie samorządy podjęły w tym roku uchwały o likwidacji, przekazaniu do prowadzenia innym organom, połączeniu, wygaszeniu itp. około 350 placówek oświaty i wychowania, ponformowali przedstawiciele mazowieckich władz oświatowych i Kuratorium. W ponad trzygodzinnej dyskusji  rodzice i związkowcy zobrazowali zagrożenia dla dzieci i młodzieży płynące z tych przemian. Mówiono zatem o nierówności szans ale także i pseudo oszczędnościach z likwidacji szkół i stołówek szkolnych. Rodzice podawali przykłady, jak władze gmin żonglowały liczbami, jak negatywnie traktowały wszelkie sprzeciwy społeczności lokalnych przeciw planom likwidacji placówek. Była to bardzo gorąca dyskusja o szkolnictwie publicznym, ale nie brakło także głosów, iż Zespół Oświaty i WKDS  zabrały się do tego tematu za późno.


W projekcie uchwały znalazły się zatem propozycje zmian nie tylko w prawie oświatowym i dotyczącym finansów samorządów, ale także apel o zainicjowanie ogólnospołecznej debaty o przyszłości szkolnictwa publicznego w Polsce.

Copyright 2011 Dialog czy nakaz, czyli gorąco o szkołach. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupon