Razem przeciw emerytalnym sztuczkom

Prawie 2000 związkowców z trzech central związkowych -OPZZ, NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych- manifestowało przed Sejmem (29.02.2012)  swój sprzeciw wobec projektu przedłużenia wieku emerytalnego do 67 roku życia. Wśród  nich nie zabrakło także nauczycieli i ZNP. Podczas tej kilkugodzinnej wystąpili z wyrazami solidarności także związkowcy  francuscy, hiszpańscy i europejskich central związkowych. Do manifestujących przyłączyli się posłowie lewicy, wyrażający poparcie dla protestu przeciw emerytalnym sztuczkom koalicji rządzącej. Było to pierwsze w tym roku takie wspólne wystąpienie w obronie ludzi pracy, i jak mówiono, znaczącym efektem rządzących będzie …. dalsze jednoczenie świata pracy i związków zawodowych w Polsce. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011 Razem przeciw emerytalnym sztuczkom. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupon