Konkurs Literacki „W CIENIU MAZOWIECKICH WIERZB”- 2016

 

            Konkurs Literacki „W CIENIU MAZOWIECKICH WIERZB”- 2016   

Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZNP i działający przy nim Literacki Klub Nauczyciela wspólnie z Zarządem Oddziału ZNP w Radomiu ogłaszają

                                               V edycję 2016

                  Konkursu Literackiego „ W cieniu mazowieckich wierzb”          

 

   

                                                           Regulamin

1.    Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział osoby
zrzeszone i niezrzeszone w organizacjach związkowych i twórczych.

2.    Celem imprezy jest aktywizacja środowiska oświatowego
oraz propagowanie piękna Mazowsza w poezji i prozie.

3.    Tematyka konkursu obejmuje piękno mazowieckiej przyrody, zwyczaje, codzienne ludzkie sprawy  mieszkańców  Mazowsza.

4.    Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech utworów poetyckich lub prozy (opowiadanie, reportaż itp.); niepublikowanych w jakiejkolwiek formie oraz nienagradzanych w innych konkursach. Maksymalnie trzy strony maszynopisu.

5.     Prace konkursowe (zestaw) należy przesłać w czterech egzemplarzach, każdy egzemplarz należy opatrzyć takim samym Godłem. Dodatkowo do każdego zestawu należy dołączyć osobną, zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym Godłem co prace. W kopercie winny znajdować się dane autora:

a) imię i nazwisko autora,

b) adres zamieszkania,

c) nr telefonu (stacjonarny lub komórkowy), adres e-mail,

d) zawód.

6.    Każdy z autorów może uczestniczyć w dwóch działach tematycznych konkursu: Poezja i Proza, nadając różne Godła każdemu z działów.

7.    Przygotowane, zgodnie z pkt. 4 i 5 Regulaminu, prace konkursowe należy złożyć
w najbliższym oddziale ZNP. Oddziały przekażą do dnia 15 listopada 2016 r. zdeponowane prace (koperty) do Okręgu Mazowieckiego ZNP.

8.    Jury złożone z przedstawicieli organizatorów oraz twórców profesjonalnych wywodzących się z nauczycielskiego ruchu artystycznego przyzna nagrody
i wyróżnienia dla każdego z działów. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy będą czynić starania o wydanie drukiem plonów konkursu.

9.    Laureaci zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu i zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się podczas posiedzenia Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZNP w grudniu 2016 roku.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie nauczycieli, pracowników i emerytów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z Mazowsza oraz sympatyków naszej mazowieckiej ziemi.

Bliższe informacje pod nr telefonu: 601-209-638 oraz 22 318-92-81

 

 

                                               A zatem - literaci i poeci do piór..........

 

Copyright 2011 Konkurs Literacki „W CIENIU MAZOWIECKICH WIERZB”- 2016. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupon