1 września 2016 przed pomnikiem

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy.

Drodzy młodzi przyjaciele.

Po raz kolejny mam zaszczyt witać Was w tym szczególnym miejscu.

Dziękuję za to, że wraz z pierwszym dzwonkiem w nowym roku

szkolnym przybyliście by dalej wspólnie budować piękną tradycję

pamięci o wspaniałych ludziach polskiej oświaty.

Dziś pochylając głowy przed tym pomnikiem dziękujemy nauczycielom

TON za ich heroiczny wysiłek w tragicznych dla naszego narodu

czasach II wojny światowej. Naszym obowiązkiem i przywilejem jest

kultywowanie wdzięcznej pamięci o nauczycielach TON, którzy przez

mroczny okres okupacji nieśli kaganek oświaty. Byli wspaniałym

wzorem dla swoich uczniów, ale przede wszystkim byli niezłomnymi

strażnikami niepodległości i trwałości naszego Państwa - narażając się

na represję i utratę życia.

Żadne inne państwo nie może szczycić się podobnym czynem swoich

nauczycieli i uczniów.

Jeszcze tak niedawno 1 września stawali z nami pod swoim pomnikiem

Ci wspaniali opiekunowie i strażnicy młodego pokolenia swoich

czasów. Choć dziś są nieobecni, pozostają aktualnym wzorem dla

kolejnych pokoleń polskich nauczycieli i uczniów.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, droga młodzieży.

Jak co roku pragnę zwrócić się do Was z najlepszymi życzeniami na

nowy rok szkolny. Zróbmy wszystko, aby był to kolejny rok, który

pozostanie w naszej dobrej pamięci. Uczniom życzę radości ze

zdobywania wiedzy oraz nowych umiejętności. Nauczycielom życzę

sukcesów osiąganych przez ich uczniów - niech będą one źródłem

satysfakcji w pełnieniu przez Was nauczycielskiej misji.

Polskiej edukacji życzę, by wspólny dorobek całej społeczności

szkolnej, organów prowadzących, nadzoru pedagogicznego był

najlepszą inwestycją i kapitałem dla przyszłości Polski, życzę Polskiej

edukacji na progu nowego roku szkolnego stabilizacji i spokoju,

mądrego, płynnego rozwoju, byśmy dalej mogli być dumni z naszych

wspólnych osiągnięć i dorobku.

Dziękuję za uwagę.

Tomasz Korczak

Warszawa, Pomnik TON, 1 września 2016 roku.

Copyright 2011 1 września 2016 przed pomnikiem. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupon