Konkurs Literacki „W CIENIU MAZOWIECKICH WIERZB”- 2015

 

Jeszcze do 31 października 2015 czekamy na Wasze prace w mazowieckim konkursie literackim " W cieniu mazowieckich wierzb". Zasady są same jak w poprzednich edycjach.

A zatem - literaci i poeci do piór!

Regulamin Konkursu Literackiego „W CIENIU MAZOWIECKICH WIERZB”- 2015Zarząd Oddziału ZNP w Radomiu oraz Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZNP i działający przy nim Literacki Klub Nauczycieli ogłaszają czwartą edycję Konkursu Literackiego pod hasłem  „ W cieniu mazowieckich wierzb”.
Zapraszamy nauczycieli, pracowników i emerytów szkół i placówek oświatowo - wychowawczych z  Mazowsza. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział osoby zrzeszone i niezrzeszone w organizacjach związkowych i twórczych.
Celem imprezy jest aktywizacja środowiska oświatowego oraz propagowanie piękna Mazowsza.
1.Tematyka konkursu:  piękno mazowieckiej przyrody, zwyczajne, codzienne ludzkie sprawy  mieszkańców  Mazowsza
2.Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech utworów poetyckich lub prozy (opowiadanie, reportaż itp. do trzech stron maszynopisu) niepublikowanych w jakiejkolwiek formie oraz nie nagradzanych w innych konkursach. Ten sam autor może uczestniczyć w obydwu działach tematycznych konkursu - Poezja oraz Proza nadając swoim pracom z konkretnego działu różne godła.
3. Prace konkursowe w czterech egzemplarzach należy opatrzyć godłem (każdy egzemplarz takim samym), a w dołączonej, zaklejonej kopercie podpisanej takim samym godłem jak prace, podać imię     i nazwisko autora, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego (tel. stacjonarny lub komórkowy)      ew. adres e-mail oraz zawód.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie tak przygotowanych prac w najbliższym oddziale ZNP. Oddziały przekażą zdeponowane prace (koperty) do Okręgu Mazowieckiego do dnia 31 października 2015 r.
4. Jury złożone z przedstawicieli organizatorów oraz twórców profesjonalnych wywodzących się z nauczycielskiego ruchu artystycznego przyzna nagrody i wyróżnienia w każdym dziale. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy będą czynić starania o wydanie drukiem plonów konkursu.
5. Laureaci zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu i zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się podczas posiedzenia
Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZNP w grudniu 2015 roku.

Bliższe informacje pod nr telefonu: 603-510-442 oraz 22 318-92-81

Copyright 2011 Konkurs Literacki „W CIENIU MAZOWIECKICH WIERZB”- 2015. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupon