Przemówienie 1 września 2015r.

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Drodzy młodzi przyjaciele.

Po raz kolejny z radością witam Was w tym szczególnym miejscu – dziękując za to, że dalej wspólnie budujemy tę piękną tradycję pamięci o ludziach i czasach. Dzisiejsze spotkanie przypadło w roku szczególnym 110 rocznicy powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dziś pochylając głowy przed tym pomnikiem dziękujemy nauczycielom TON za bezprecedensowy czyn w czasach II Wojny światowej, ale proszę miejmy również we wdzięcznej pamięci nauczycieli którzy 110 lat temu przybyli do Pilaszkowa wiedzeni troską o przyszłość polskiego nauczyciela – to oni również byli wzorcem dla nauczycieli uczących w mrocznych czasach okupacji.

Naszym obowiązkiem i przywilejem jest kultywowanie pamięci o nauczycielach TON, którzy przez lata wojny nieśli kaganek oświaty, ale przede wszystkim byli symbolami niepodległości i trwałości Państwa Polskiego oraz opiekunami Jego niezłomnego młodego ducha. Żadne inne państwo Europy nie może szczycić się takim wspaniałym czynem swoich nauczycieli.

Niech ten heroiczny, pełen oddania i poświecenia wysiłek TON - będzie dla nas nauczycieli i uczniów drogowskazem w codziennej pracy i nauce w rozpoczynającym się dzisiaj nowym roku szkolnym.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy droga młodzieży - cieszmy się z tegorocznego pierwszego września rozpoczynającego nowy rok szkolny. Wspólnie zróbmy wszystko, aby był jak najlepszy.

Życzę, by codzienny trud nauki każdego ucznia przynosił mu radość ze zdobywanej wiedzy i uznanie w oczach Swojego nauczyciela. Nauczycielom życzę wielu sukcesów i docenienia ich pracy przez uczniów, rodziców i rządzących – sprawujących pieczę nad Polska oświatą.

Dziękuje za uwagę.

Tomasz Korczak

Copyright 2011 Przemówienie 1 września 2015r.. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupon