41 Zjazd ZNP - na nową kadencję!

 

41 Krajowy Zjazd Delegatów  ZNP (20-22.11.2014) przedłużył kadencję władz związkowych o rok, przyjął program działania na nowe pięciolecie, uchwały oraz stanowiska w sprawach Karty Nauczyciela, finansowania edukacji,  statusu nauczycieli i wynagrodzeń pracowników. Zaapelował także  o debatę publiczną  na temat zarządzania oświatą, wywiązywania się organów samorządu terytorialnego z ustawowego obowiązku prowadzenia szkół i placówek edukacji publicznej.    

Prezesem Związku na nową kadencję wybrany został ponownie kolega Sławomir Broniarz!

W obradach Zjazdu wzięło udział 24 delegatów ZNP ziemi mazowieckiej, natomiast kolega Tomasz Korczak, prezes Okręgu Mazowieckiego, w imieniu Komisji Statutowej ZG ZNP przedstawiał założenia zmian w Statucie Związku przyjętych przez 41 Zjazd.

Mazowieccy delegaci w naszej foto galerii:

 

Copyright 2011 41 Zjazd ZNP - na nową kadencję!. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupon