8 marca 2022r.

Serdeczne życzenia

dla wszystkich Pań

w dniu ich Święta

składa

Prezes Okręgu Mazowieckiego ZNP

Tomasz Korczak

LexCzarnek i LexWójcik

Rządowy projekt ustawy zwiększającej uprawnienia kuratorów i wprowadzającej ręczne sterowanie oświatą idzie w Sejmie jak burza. Dostał numer 1812 i został skierowany do pierwszego czytania w sejmowych komisjach: Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej. Co więcej na swojej stronie Sejm informuje już nawet o terminie drugiego czytania i głosowania nad całością ustawy.

Obecne 43. posiedzenie Sejmu zaplanowane do 2 grudnia będzie kontynuowane za tydzień. “Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, dokonało zmiany w terminarzu polegającej na kontynuacji 43. posiedzenia Sejmu w dniach 8 i 9 grudnia (środa – czwartek)” – podał Sejm.

ZNP już w lipcu apelował do Prezydenta, Premiera i Parlamentarzystów o zaniechanie prac nad szkodliwym pakietem zmian „lex Czarnek”!

21 lipca 2021 r. wystosowany został List otwarty organizacji pozarządowych i edukacyjnych z wnioskiem o wstrzymanie niekorzystnych zmian w systemie edukacji planowanych przez Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.

LIST OTWARTY

do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Pana Premiera Mateusza Morawieckiego

Pań i Panów Parlamentarzystów

My, Obywatelki i Obywatele, apelujemy o wstrzymanie niekorzystnych zmian w systemie edukacji planowanych przez Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.

Uważamy, że zmiany w ramach „lex Czarnek”:


są szkodliwe oraz niekorzystne dla uczniów i uczennic;
ograniczą autonomię szkół, dyrektorów oraz nauczycieli i nauczycielek,
marginalizują rolę rodziców,
pozbawią uczniów możliwości korzystania z wsparcia i doświadczenia organizacji pozarządowych,
obniżą status zawodowy nauczycieli,
pogłębią kryzys kadrowy w szkołach i przedszkolach,
podporządkowują szkoły oraz proces kształcenia kuratorom oświaty,
ograniczą rolę samorządów jako organów prowadzących szkoły,
prowadzą do centralizacji edukacji,
zmierzają w kierunku ideologizacji szkoły – podstaw programowych i całego procesu kształcenia.

W naszej ocenie, skutkiem zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmian będzie spadek jakości kształcenia.

Jako przedstawicielki i przedstawiciele wspólnot lokalnych, samorządów miejskich oraz wiejskich, oświatowych związków zawodowych, kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli i nauczycielek, organizacji społecznych, a także społeczności szkół publicznych i niepublicznych oraz jako rodzice i uczniowie stanowczo sprzeciwiamy się tym zmianom i apelujemy o zaniechanie prac nad całym pakietem zmian w edukacji pod hasłem „lex Czarnek”!

Edukacja jest naszym dobrem wspólnym. Edukacja publiczna jest również dobrem, które wszyscy współfinansujemy, a Obywatelki i Obywatele mają prawo do wyrażenia troski o edukację i oczekują, że będą mieli także wpływ na jej kształt.

My, Obywatelki i Obywatele:

– oczekujemy, że edukacja będzie przedmiotem wspólnej debaty,

– apelujemy o zaniechanie prac nad pakietem edukacyjnych zmian pod hasłem „lex Czarnek”.

Warszawa, 21 lipca 2021 roku

żródło: www.znp.edu.pl
Copyright 2011 Wiadomości. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupon