Dialog czy nakaz, czyli gorąco o szkołach

 Z inicjatywy strony zwiazkowej, pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Oświaty mazowieckiej WKDS (6.03.2012) poświęcone zostało likwacji i przekształceniom szkół  na Mazowszu. Wzięli w nim udział samorządowcy, rodzice, nauczyciele zagrożonych likwidacją placówek oraz związkowcy z trzech central – FZZ, S i ZNP.

Likwidacja szkoły jest uciążliwa dla rodziców , ale najgorsze konsekwencje przynosi dzieciom, proszę abyśmy na to zwrócili najwięcej uwagi-  zwrócił się do uczestników tego spotkania Jerzy Wiśniewski, przewodniczący  Zespołu Oświaty.

Czytaj więcej...

Razem przeciw emerytalnym sztuczkom

Prawie 2000 związkowców z trzech central związkowych -OPZZ, NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych- manifestowało przed Sejmem (29.02.2012)  swój sprzeciw wobec projektu przedłużenia wieku emerytalnego do 67 roku życia. Wśród  nich nie zabrakło także nauczycieli i ZNP. Podczas tej kilkugodzinnej wystąpili z wyrazami solidarności także związkowcy  francuscy, hiszpańscy i europejskich central związkowych. Do manifestujących przyłączyli się posłowie lewicy, wyrażający poparcie dla protestu przeciw emerytalnym sztuczkom koalicji rządzącej. Było to pierwsze w tym roku takie wspólne wystąpienie w obronie ludzi pracy, i jak mówiono, znaczącym efektem rządzących będzie …. dalsze jednoczenie świata pracy i związków zawodowych w Polsce. 

Czytaj więcej...

Stop likwidacji szkół!

Pod tym hasłem odbyła się pikieta w Warszawie (27.02.2012) zorganizowana przez Porozumienie Oświatowe, nową organizację studentów Uniwersytetu Warszawskiego. W pikiecie uczestniczyli członkowie prezydium ZG ZNP oraz niektórych warszawskich oddziałów ZNP. "Walka o szkoły dopiero się zaczyna, proces likwidacji placówek oświatowych postępuje w całej Polsce, zablokować go może jedynie wyraźny sprzeciw społeczeństwa" - napisali w odezwie na pikietę jej organizatorzy. Podobne protesty oraganizowane będą także w Gdańsku, Poznaniu i Wałbrzychu.

Czytaj więcej...

Kolejny trudny rok

 Przyjęcie bilansu Zarządu Okręgu za rok ubiegły, budżetu na rok bieżący, planu pracy i szkoleń, to główne tematy lutowego (15.02.2012r.) posiedzenia członków zarządu Okręgu Mazowieckiego ZNP z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. W drugiej części tego spotkania wzięli udział prezesi oddziałów, a rozmawiano o zapowiedzianych  przez samorządy projektach zamykania i przekazywania placówek oświaty i wychowania.

 

Czytaj więcej...

Żegnaj Aniu...

W piątek, 23 grudnia, po długiej walce z chorobą odeszła od nas Anna Wójcik, nasza Koleżanka i serdeczna Przyjaciółka.

Pracowała z nami od wielu, wielu lat, a będąc doskonałym znawcą finansów została strażniczką mazowieckich finansów, a następnie ZG ZNP. Doradzała nam w trudnych sprawach gospodarczych, podpowiadała w najprostszych ludzkich kłopotach. Była z nami zawsze gdy Jej potrzebowaliśmy.

Tak bardzo będzie nam Jej brakowało

Żegnaj Aniu...

Tomasz Korczak

Prezes Okręgu Mazowieckiego ZNP

Członkowie Zarządu Okręgu

oraz przyjaciele z Mazowsza

Copyright 2011 Wiadomości. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupon