Odsłonięcie pomnika TON 2015r.

„Żeby Polska (…) była Polską”

Jan Pietrzak

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE POMNIKA

TAJNEJ ORGANIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ

I OBCHODY 110 ROCZNICY POWSTANIA

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

Społeczność szkół naszego powiatu, zarząd i członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, włodarze miasta, reprezentacje władz państwowych i samorządowych powiatu nowodworskiego a także mieszkańcy Modlina – my wszyscy, uczestniczyliśmy w niezwykłym, historycznym wydarzeniu.

8 października 2015 roku na terenie naszej szkoły został odsłonięty pomnik upamiętniający bohaterów Tajniej Organizacji Nauczycielskiej oraz uświetniający 110 rocznicę powstania ZNP.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w modlińskim kościele, którą celebrował Ks. Dziekan Andrzej Redmer. Eucharystię uświetniła obecność licznych pocztów sztandarowych okolicznych szkół i ZNP. Ks. Proboszcz w homilii podkreślił bohaterstwo nauczycieli TON – u, a szczególnie prekursorki szkolnictwa na naszym terenie - Pani Zofii Dobrowolskiej. Ta postać to legenda naszej szkoły; osoba, która poświęciła swoje życie krzewieniu oświaty. Po wojnie zainicjowała budowę modlińskiej szkoły i była jej pierwszym kierownikiem.

Podczas dalszej części uroczystości Pani Z. Dobrowolska została, na mocy uchwały Rady Miejskiej, pośmiertnie odznaczona tytułem Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Po zakończeniu uroczystości w kościele, nastąpił przemarsz pod pomnik na ulicę Szkolną, gdzie odbyło się odsłonięcie, poświęcenie i złożenie wieńców.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się do budynku ZS nr 3, gdzie w imieniu Gospodarza – Pani Dyrektor Marioli Zielińskiej, spotkanie rozpoczął i poprowadził Pan Mariusz Ziółkowski – absolwent naszej szkoły.

Głos zabrała Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Nowym Dworze Mazowieckim Pani Agata Busłajew, która przedstawiła rys historyczny Związku Nauczycielstwa Polskiego i zasługi tej organizacji w walce o upowszechnienie oświaty i zapewnienie nauczycielom odpowiedniego statusu.

Zgromadzeni, z wielkim zainteresowaniem, obejrzeli prezentację multimedialną pt.: „Nauczyciele Tajnego Nauczania powiatu nowodworskiego i ich losy”. Mogliśmy poznać interesujące biografie wybitnych nauczycieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej: Benigny Piotrowskiej – Kołodziejskiej, Czesława Korola, Wandy Marii Jankowskiej, Marii Budkiewicz, Stanisławy Gronek i wspomnianej już Zofii Dobrowolskiej.

Następnie głos zabrał Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP Krzysztof Baszczyński, który mówił o historii, ale też o aktualnych problemach z jakimi boryka się polska szkoła. Odczytano także listy gratulacyjne od : Pana Marszałka Adama Struzika, Pani Poseł Jadwigi Zakrzewskiej, Pani Starosty Magdaleny Biernackiej.

Hołd nauczycielom TON oddali też: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – Pan Jacek Kowalski i Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Krzysztof Bisialski. Panowie złożyli ponadto życzenia członkom ZNP z okazji 110 rocznicy powstania związku. Szczególnie podniosłym momentem było wręczenie odznaczeń.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostały uhonorowane Panie: Wioletta Rzeszot i Dorota Zimińska. Złote Odznaki ZNP wręczono Nauczycielkom: Hannie Kramarskiej, Ewie Rudnickiej, Beacie Kielar, Hannie Twardowskiej. ` Po części oficjalnej, przyszedł czas na program artystyczny przygotowany przez młodzież naszego gimnazjum.

Uroczym momentem było ślubowanie uczniów klas I. Maluchy, z rozczulającą szczerością, przyrzekały, że będą chętnie się uczyły i rozwijały relacje koleżeńskie.

Jeszcze słodki akcent na zakończenie uroczystości – Goście i delegacje klas zostali zaproszeni do degustacji tortu.

110 lat chlubnej historii ;

40 000 dni troski o wykształcenie młodego pokolenia ;

250 000 członków organizacji ;

liczni bohaterowie, których celem nadrzędnym, nawet w czasie okupacji, było niesienie „kaganka oświaty”.

To sedno pięknej uroczystości, której jako szkoła, mieliśmy zaszczyt przewodniczyć.

Honorowy patronat nad uroczystością objęli :

- Pan Sławomir Broniarz – Prezes ZNP

- Pani Jadwiga Zakrzewska

– Poseł na Sejm RP - Pan Adam Struzik

– Marszałek Województwa Mazowieckiego

- Pani Magdalena Biernacka

– Starosta Nowodworska

- Pan Jacek Kowalski – Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

- Pan Krzysztof Bisialski - Przewodniczący Rady Miejskiej.

Monika Zakrzewska-Walczak


Copyright 2011 Odsłonięcie pomnika TON 2015r.. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupon