W cieniu mazowieckich wierzb

 

 

Zapraszamy   nauczycieli,   pracowników   i   emerytów  szkół   i placówek oświatowo - wychowawczych z  Mazowsza. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział osoby zrzeszone i niezrzeszone w organizacjach związkowych             i twórczych.


Celem imprezy jest aktywizacja środowiska oświatowego oraz propagowanie piękna Mazowsza.


Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem trzeciej edycji konkursu.

 

 

 

 

 

 

                                                          Regulamin
                                                    Konkursu Literackiego

                                     „W CIENIU MAZOWIECKICH WIERZB” -2013

Zarząd Oddziału ZNP w Radomiu oraz Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZNP i działający przy nim Literacki Klub Nauczycieli ogłaszają trzecią edycję Konkursu Literackiego pod hasłem „ W cieniu mazowieckich wierzb”.

Zapraszamy nauczycieli, pracowników i emerytów szkół i placówek oświatowo - wychowawczych z  Mazowsza. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział osoby zrzeszone i niezrzeszone w organizacjach związkowych i twórczych.
Celem imprezy jest aktywizacja środowiska oświatowego oraz propagowanie piękna Mazowsza.

1.Tematyka konkursu: 
   piękno mazowieckiej przyrody,
   zwyczajne, codzienne ludzkie sprawy  mieszkańców  Mazowsza

2.Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech utworów poetyckich lub prozy (opowiadanie, reportaż itp. do trzech stron maszynopisu) niepublikowanych w jakiejkolwiek formie oraz nie nagradzanych w innych konkursach. Ten sam autor może uczestniczyć w obydwu działach tematycznych konkursu - Poezja oraz Proza nadając swoim pracom z konkretnego działu różne godła.

3. Prace konkursowe w czterech egzemplarzach należy opatrzyć godłem (każdy egzemplarz takim samym), a w dołączonej, zaklejonej kopercie podpisanej takim samym godłem jak prace, podać imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego (tel. stacjonarny lub komórkowy) ew. adres e-mail oraz zawód.         

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie tak przygotowanych prac w najbliższym oddziale ZNP. Oddziały przekażą zdeponowane prace (koperty) do Okręgu Mazowieckiego do dnia 10 października 2013r.

4. Jury złożone z przedstawicieli organizatorów oraz twórców profesjonalnych wywodzących się z nauczycielskiego ruchu artystycznego przyzna nagrody i wyróżnienia w każdym dziale. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy będą czynić starania o wydanie drukiem plonów konkursu.

5. Laureaci zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu i zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się podczas posiedzenia Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZNP w grudniu 2013 roku.


Bliższe informacje pod nr telefonu: 603-510-442 oraz 22/318-92-81


 

Copyright 2011 W cieniu mazowieckich wierzb. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupon