Świątecznie i serdecznie

Grudniowe (12.12.2012) posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZNP  z udziałem prezesów Oddziałów ZNP oraz członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, poświęcone było ocenie pracy Związku  w połowie kadencji oraz założeniom planu pracy na nowy rok.

Gośćmi zarządu okręgu byli Krzysztof  Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP, Dariusz  Piątek, wicewojewoda mazowiecki, Zbigniew Gołąbek, wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz panie Maria Aulich i Irena Łukszo, członkinie Związku Literatów Polskich, jurorki Konkursu Literackiego ZOM.

Wicewojewoda Dariusz Piątek wraz z Tomaszem Korczakiem, prezesm Okręgu,  wręczali odznaczenia państwowe,  zaś Maria Aulich i Zbigniew Gołąbek nagrody w II edycji konkursu literackiego „W cieniu mazowieckich wierzb”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

     

     

                                                              

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

        

Copyright 2011 Świątecznie i serdecznie. All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupon